Om oss

AS NORSAND er eit maskinentreprenørfirma lokalisert på Nor i Stad kommune. Firmaet vart etablert i 1975, og har i dag 18 tilsette. Dagleg leiar er Svein Vedvik. Vi er medlem av Norges Lastebileier-Forbund og Maskinentreprenørenes Forbund. Vi driv med maskinentreprenørarbeid som massetransport, mobilknusing, graving, boring, sprenging, veg- og anleggsarbeid. I tillegg til dette har vi to massetak der vi tek ut og produserar masser for vidare sal.
Vi er og medeigar i EID BETONG AS som er vår leverandør av betong og har  4 tilsette.
www.eidbetong.no