Kraftverk

Arbeidet tok til våren 2004 og stod ferdig våren 2005. Røyrgata var 900m lang med 224 meter fall.


Bilde av Sjåstad kraftverk02Bilde av Sjåstad kraftverk01Bilde av Sjåstad kraftverk03

Myklebust kraftverk

Kraftverk i Follestaddalen i Ørsta kommune. Prosjektet starta hausten 2008 og stod ferdig våren 2009. Arbeidet bestod i opparbeiding av inntaksdam og 1200 meter røyrgate med 257 meter fall til kraftstasjonen.

Bilde av 03062009598

Bilde av 23092008223

Bilde av 03062009603

Bilde av 03062009604Kontakt oss