Rv 15 Kryss Fossebakken

Prosjektet starta våren 2010. Det omfattar bygging av nytt kryss mellom Rv 15 og Fv 664 på Hjelle i Eid kommune. Riksvegen vart masseutskifta ei lengd på 480m. Det vart parallellt med denne bygd gang og sykkelveg samt to nye busslommer. Fylkesvegen vart omlagd i ei lengd på 100m. Prosjektet omfattar også bygging av VA-anlegg for Eid kommune.


Bilde av DSC00436

Bilde av DSC00581

Bilde av DSC00618


 


Bilde av 030920101008
 

Kontakt oss