Pukk, Grus og Sand

A/S NORSAND disponerar 2 masse-/sandtak. Vi produserar masser av sprengstein samt naturlege sandførekomstar for vidare sal. I tillegg til dei massetypar som står i menyen til venstre kan vi produsere andre typar på bestilling. Ta kontakt for pris.

Trollhaugen: Bilde av 25102007048
Sand og massetak  i Vedvikmona. Stad kommune.

Steintak Nor-Kviane:
Massetak i Kviane på sørsida av Eidselva rett vest om Nor bru i Stad Kommune.

Norsmona:
Her har vi base med verkstad og kontor. Her var sandtaket ved oppstarten i 1975, og nokre år inn på 2000 talet. Sandtaket er tilbakeført til landbruksareal.
 

Bilde av 22022011078Grovknusing
Nordberg LT 105s mobil grovknusar er to maskiner i ein. Den inneheld ein integrert, demonterbar sikteeining som muliggjer produksjon av to fraksjonar ved ett trinns grovknusing.

Finknusing
Sandvik Roadclassifier 3800. Mobil finknusar. Tredekka sikt som gjev moglegheit for uttak av tre fraksjonar i ein operasjon. Kan også ta ut ein fraksjon på forsikt. 
Bilde av Flavia0507 083 

Massetyper

TypeFraksjon
      
Kabelsand (solda)   
Strøsand0-8mm
Sand0-5mm
Sand0-10mm
Veggrus natur0-18mm
Veggrus fjell0-22mm
Singel3-11mm
Singel8-18mm
Singel18-27mm
Pukk0-90mm
Pukk20-90mm
Knust asfalt   
Fyllmasse   
Sprengd stein   
Murstein   
Jord (solda)